Ultrasò
Liposonix

Es tracta d’un nou tractament d’eliminació de greix (Liposucció) sense cirurgia, no invasiu, que garanteix la destrucció del greix més profunda i rebel..

Què és Ultrasò Liposonix? breu explicació

Breu explicació dels beneficis de Ultrasò Liposonix.